Home » Tv-avgiften i världen » Nästan ensamma i Europa

Sverige, Norge och Danmark är ensamma i Europa om sin radio- och tv-avgift. Så hur betalar man i andra länder? Kolla in vår interaktiva karta!

Ovanstående karta visar hur andra länder i Europa finansierar sin public service-verksamhet. Kartan är interaktiv, vilket betyder att du kan få reda på mer genom att föra musen över respektive land. Med tv-avgift menar vi den typ av finansieringsmodell för public service som vi har i Sverige.

Det finns tre olika sätt att finansiera public service:

  • Tv-avgift/medieavgift
  • Statliga bidrag
  • Kombinationer av avgift och/eller skatt plus reklam

De allra flesta länderna i Europa använder sig utav en kombinerad finansiering. Det är bara vi i Norden, Norge, Danmark och Finland, som finansierar våra public service-verksamheter med endast en tv-avgift. Många länder har även övergått till direkt statlig finansiering.

De olika finansieringsmodellerna i Europa fungerar olika bra. Albanien, Italien och Grekland är några länder vars public service finansiering inte går så bra. I Albanien betalas en tv-avgift per hushåll. Men landets public service finansieras även genom reklam och statliga bidrag. Dock är det problematiskt för landet att samla in tv-avgiften då den sätts på elräkningen som väldigt få medborgare betalar. Italien har också svårt att få sina medborgare att betala tv-avgiften. I Grekland är finansieringen av public service oklar på grund av att Greklands radio- och televisions-bolag, ERT, avskaffades tillfälligt på grund av landets instabila ekonomi.

Tyskland och Storbritannien verkar ha en fungerande finansieringsmodell. I länderna finansieras public service-bolagen med hjälp av en kombinerad tv-avgift och reklam. Företag, sjukhus, skolor och andra organisationer är också tvungna att betala avgiften. Personer som på något sätt tar emot speciella socialbidrag eller med särskilda behov, fysisk nedsättning till exempel behöver inte betala eller får betala en mindre summa.

De länder som just nu håller på att överväga att ändra på deras nuvarande finansieringsmodell är Irland, Lettland och Polen. I Irland betalas idag en årlig tv-avgift. Men Irland håller just nu på att överlägga en proposition gällande att ersätta tv-avgiften med en ny form av public service-avgift som ännu är okänd. I Lettland så finansieras ca 60 % av landets public service genom statsbidrag och resten kommer från reklam. I landet har det länge debatterats vare sig public service-bolaget, LTV, istället ska finansieras med en tv-avgift men staten är emot det förslaget. I Polen betalar medborgarna en avgift som betalas årsvis för tv och en annan avgift för radio. Att ta bort tv-avgiften helt är något som diskuteras i landet just nu.

För ett par år sedan så hade både Frankrike och Spanien stats- och reklamfinansierad public service. Men idag har båda länderna helt statsfinansierad public service. De fördelar man kan se med deras nuvarande finansieringsmodell är att tittarna slipper reklamavbrott och därmed ökar den effektiva programtiden. Finland och Island är andra länder som bytt finansieringsmodell till skattesedel och som visat goda resultat för ländernas public service.

I de Flamländsktalande delarna av Belgien och i Brysselregionen så avskaffades tv-avgiften och övergick till statlig finansiering. Däremot i den andra delen av Belgien, som heter Wallonia, betalar medborgarna en tv-avgift årligen, oberoende hur många tv-apparater som finns i hushållet. För personer vars efternamn börjar med bokstaven A-J så betalar man avgiften i April. För de men eftersom som börjar på K-Z betalar man i oktober. Har man eller skaffar man en bil radio så tillkommer ytterligare en avgift. Personer med vissa funktionsnedsättningar får distapens att betala avgiften.

För att sammanfatta så har de allra flesta länderna i Europa en intention att ha ett fungerande public service system med oberoende press. För vissa fungerar det bättre än för andra. Finansieringen av respektive lands public service fungerar också olika bra. Dock ligger förändring i luften och många länder är redan i en process att utveckla och/ eller förändra sina finansieringssystem. Om några år kan det se annorlunda ut och förhoppningsvis till det bättre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *